Wanjiagou


Dam NameWanjiagou
RiverTrib. Jiangling Jiang
Main BasinJialing Jiang
Near CityYuechi
CountryChina
Year-99
Dam Height-99
Dam Length-99
Area(Sqkm)0.3
Area(Polygonal)0.3
Capital Expenditure10
Depth(M)33.3
Avg Displacement Of Water804
Catchment Area In Sqkm46
Status3: Fair
Longitude106.254583
Latitude30.695417

List all Dams and Reservoirs