Airplane Crash - Off Miami, Florida 02/01/1932

Details of airplane crash/ shootdown - Off Miami, Florida


Date02/01/1932
LocationOff Miami, Florida
OperatorBimini Airways
RouteMiami - Bimini
TypeFairchild
Aboard5
Fatalities5
Ground0
SummaryDisappeared while en route on a 45 minute flight.

List all Airplane Crashes/ Shootdowns